Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)

Demo test

Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) je jednou z předních institucí v oblasti zemědělských, lesnických, environmentálních a ekonomických studií v České republice. Univerzita má bohatou historii, která sahá do roku 1906, a během let se vyvinula v moderní vzdělávací a výzkumnou instituci s významným mezinárodním dosahem.

Čím ČZU vyniká?

 • Interdisciplinární výzkum: ČZU je známá svým interdisciplinárním přístupem k výzkumu, kombinujícím zemědělské, biotechnologické, ekologické a ekonomické disciplíny.
 • Udržitelnost a životní prostředí: ČZU klade velký důraz na otázky udržitelnosti a životního prostředí, a to jak v akademických programech, tak v aplikovaném výzkumu.
 • Moderní technologie: Laboratoře a výzkumná zařízení univerzity jsou vybaveny nejnovějšími technologiemi, což studentům umožňuje provádět pokročilý výzkum v různých oblastech.

Kariérní možnosti pro absolventy – cizince: Absolventi ČZU, včetně cizinců, mají široké spektrum kariérních možností, a to díky mezinárodní pověsti, jakou si univerzita vydobyla.

 • Mezinárodní organizace: Mnoho cizinců, kteří absolvovali ČZU, nalézá uplatnění v mezinárodních organizacích, jako je OSN, FAO nebo Světová banka, kde pracují na projektech týkajících se zemědělství, životního prostředí a rozvoje.
 • Výzkum a akademie: Absolventi často pokračují ve výzkumných pozicích na univerzitách a výzkumných institucích po celém světě.
 • Soukromý sektor: Díky svým specializovaným dovednostem v oblasti zemědělství a technologií jsou absolventi ČZU vyhledáváni agrobyznysem, potravinářským průmyslem, ekologickými společnostmi a mnoha dalšími.

Díky intenzivnímu mezinárodnímu zapojení ČZU mají cizinci možnost navazovat kontakty a vytvářet si sítě, které jim otevírají dveře k mnoha kariérním příležitostem po celém světě.

Přijímačky na VŠ z angličtiny

Pro někoho jsou přijímací zkoušky ještě v nedohledu, někdo se naopak připravuje už nyní. Začněte včas a ulehčete si přípravu s portálem www.examonline.cz. Využijte přípravných ukázkových testů na ČZU, které jsou strukturované jako skutečné přijímací zkoušky.

Testy ČZU z anglického jazyka jsou ve většině případů vytvořeny na základě jednoduché gramatiky úrovně Upper Intermediate. Testy jsou podobné testům na VŠE, ale neobsahují tolik gramatických výjimek. Testují, zda umíte používat základní gramatické jevy a pravidla.

Najdete zde kompletní zadání přijímacích testů na ČZU, které bylo umístěno na stránky pro studenty chystající se k přijímacím zkouškám. Podle tohoto zadání jsme vypracovali naše řešení a kurz. Letošní zadání přijímacích testů budou zajisté vycházet z této databáze, proto se vyplatí si otázky vypracovat.

Online kurz obsahuje velké množství gramatických úloh, které byly vypracovány podle aktuálních požadavků k přijímacím zkouškám.
Gramatická cvičení jsou vypracována na základě přijímaček na ČZU.
Všechny ukázkové testy na ČZU jsou online a vhodné pro tablety a mobilní telefony.
Online cvičení představují ideální možnost k přípravě na přijímačky na poslední chvíli.

Online kurzy na přijímací zkoušky v CŽU

On-line kurz obsahuje:
– 2 webináře x 90 minut,
– 30 úloh na procvičení didaktického testu část 1-9,
– nové studijní materiály na poslech,
– gramatická cvičení a slovní zásoba
– vzory a šablony pro písemnou část zkoušky

On-line kurz obsahuje:
– 2 webináře x 90 min;
– 5 modelových testů z anglického jazyka;
– gramatická cvičení; procvičování slovní zásoby.
– studijní materiály v schématech, tabulkách či kartičkách.

On-line kurz obsahuje:
– 2 webináře x 90 min;
– 5 modelových testů z anglického jazyka;
– gramatická cvičení; procvičování slovní zásoby.
– studijní materiály v schématech, tabulkách či kartičkách.

ČZU. Přijímací řízení v akademickém roce 2023/2024

FakultaTermín podání přihlášek BCTermín přijímací zkoušky BC
Provozně ekonomická fakulta
19.11. 2023 – 31. 3. 2024
 
5. –  9. 6. 2024
Technická fakulta
19.11. 2023 – 31. 3. 2024

5. –  9. 6. 2024
Fakulta tropického zemlědělství
19.11. 2023 – 31. 3. 2024

5. –  9. 6. 2024
Fakulta zivotního prostředí
19.11. 2023 – 31. 3. 2024


5. –  9. 6. 2024
Fakulta lesnická a dřevařska
19.11. 2023 – 31. 3. 2024


Bez přijímacích zkoušek.

Často kladené otázky o přijímačkách na ČZU

 • Кdy se konají přijímací zkoušky na České zemědělské univerzitě (ČZU)?

  Přijímací zkoušky se konají v polovině června, ale přihlášku musíte podat do 31. března. První přijímací zkouškou bude zkouška z češtiny, poté budete skládat zkoušky z angličtiny a matematiky. Zkouška z matematiky a angličtiny trvá přibližně 2 hodiny.

 • Kolik stojí studium na ČZU?

  Studium na ČZU je zdarma, pokud budete studovat v češtině. Je také poskytováno ubytování.

 • Existuje zkouška nanečisto (procvičovací zkouška) na ČZU?

  Bohužel na ČZU tato procvičovací zkouška neexistuje, ale na našem webu najdete modelové testy, které jsou co nejbližší skutečným přijímacím zkouškám a obsahují mnoho otázek z předchozích let. Po dokončení těchto testů ihned získáte své skóre a dobu trvání testu.

 • Jsou přijímací zkoušky na ČZU obtížné?

  Přijímací zkoušky nebudou obtížné, pokud začnete připravovat včas. Na našem webu najdete modelové testy z češtiny a angličtiny, rady, tipy a další informace o přijímání. Vše vám pomůže připravit se a úspěšně složit zkoušky. Obtížnější bude samotné studium, zkoušky a státní zkoušky.

 • Jak se dostat na bezplatné oddělení na ČZU?

  Musíte podat přihlášku k přijetí na studium v češtině a složit zkoušku z češtiny s minimálním skóre 60 % jako první přijímací zkoušku.

  Poté budete pozváni na samotné přijímací zkoušky, které zahrnují zkoušku z matematiky a zkoušku z angličtiny.