Přijímací zkoušky na Vysokou školu ekonomickou (VŠE).

Vzorové testy z angličtiny na bakalářské obory (Bc.)

Демо тест

Modelové Testy

Testy jsou sestaveny dle aktuálních požadavků českých univerzit. Obsahují otázky z minulých roků. Modelové testy zaznamenávají čas řešení, správné a nesprávné odpovědi, Vaši a průměrnou úspěšnost. Každý online kurz obsahuje 5 testů z angličtiny.

Interaktivní Webináře

Online kurz obsahuje 2 webináře. Na prvním webináři si podrobně rozebereme průběh přijímacích zkoušek. Odpovíme na Vaše dotazy. Ve druhém semináři si analyzujeme jeden z modelových testů, upozorníme na často se opakující chyby a ve zkratce vysvětlíme složitější gramatiku. Dáme Vám tipy, jak úspěšně zkoušku zvládnout.

Gramatický Kurz

Ke každé úloze v testu byl vypracován soubor gramatických nebo lexikálních cvičení, která Vám pomohou vyhnout se chybám u zkoušky. Tento online kurz je vytvořen tak, že se nebudete muset učit všechna pravidla. Procvičíte si pouze látku, kterou neovládáte. Každý gramatický jev je vysvětlen a znázorněn v schématech, tabulkách či kartičkách.

Vyberte svůj způsob přípravy k přijímacím zkouškám na VŠE

On-line kurz „Přijímačky na VŠE“

Leden – Květen 2024

1 100,-

Koupit

 • 2 webináře po 90 minutách
 • 5 modelových testů s odpověďmi
 • gramatická cvičení ke každé otázce v testu
 • modelové texty na procvičování slovní zásoby ke zkouškám na VŠE FMV
 • 250 otázek z minulých let
 • pokyny pro vlastní přípravu
 • studijní materiály v schématech, tabulkách či kartičkách
 • podpora na sociálních sítích FB nebo Instagram

Express kurz
„Přijímačky na VŠE“

Leden – Květen 2024

2 500,-

Koupit

 • 6 interaktivních webinářů po 90 minutách
 • Podrobný rozbor testů z minulých let s vyučujícím
 • 500 otázek z minulých let
 • modelové texty na procvičování slovní zásoby ke zkouškám na VŠE FMV
 • Extra cvičení pro přípravu k testům
 • Přístup k webu examonline.cz
 • Kontrola DÚ
 • podpora na sociálních sítích FB nebo Instagram

Online kurz k přijímačkám z AJ na VŠE. Obsah kurzu

 • On-line kurz obsahuje pět modelových testů na VŠE s odpověďmi a gramatická cvičení z angličtiny online.
 • Všechny ukázkové testy mají kompletní zadání, které je aktuální pro přijímací řízení na VŠ.
 • U všech vzorových testů najdete řešení a doporučenou dobu vypracování podle požadavků dané univerzity.
 • Hned po vypracování zjistíte svůj výsledek v procentech a svou dobu řešení testu.
 • U nesprávných odpovědí najdete odkaz na cvičení.
 • On-line kurz představuje ideální možnost k přípravě na přijímačky na poslední chvíli.

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) je jedna z nejprestižnějších institucí v oblasti ekonomického a podnikového vzdělávání v České republice. Poskytuje širokou škálu studijních programů, které jsou navrženy tak, aby studenty připravily na různé sféry ekonomické praxe a podnikání. Svými vysokými standardy výuky, inovativním výzkumem a silnými vazbami na průmysl, VŠE nabízí studentům vynikající příležitosti k rozvoji kariéry.

 • Fakulta financí a účetnictví
 • Národohospodářská fakulta
 • Fakulta mezinárodních vztahů
 • Fakulta informatiky a statistiky
 • Fakulta podnikohospodářská
 • Fakulta managementu
 • Fakulta podnikohospodářská – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zkušební testy na VŠE z angličtiny.

Přijímačky na VŠE není dobré podcenit. Skládají se z gramatického testu, který má typickou strukturu tzv. výběru z více odpovědí (multiple choice) – celkem 50 otázek.

Testy z anglického jazyka jsou ve většině případů vytvořeny na základě gramatiky úrovně Upper Intermediate nebo Advanced. Velká část otázek testů VŠE se zaměřuje na výjimky z gramatiky a zejména chytáky. Test zahrnuje klasické otázky týkající se anglické gramatiky, ale často narazíte také na otázky, které vyžadují znalost výjimek z gramatických pravidel. Jelikož jsou tyto testy poměrně obtížné, nabízíme k nim na našich stránkách řadu gramatických příkladů na procvičení.

Gramatická cvičení jsou vypracována na základě přijímaček na VŠE, aby vás co nejlépe připravila na zkoušky. Studenti, kteří se dostali na VŠE a využili při přípravě naši stránku, doporučují projít si pět vzorových testů na VŠE a gramatickou část plus probrat výjimky z gramatických pravidel AJ. Na naší webové stránce najdete kompletní zadání přijímacích testů na VŠE, které bylo umístěno na stránkách pro studenty chystající se k přijímacím zkouškám. Podle tohoto zadání jsme vypracovali naše online řešení.

Online kurz obsahuje velké množství textových úloh, které byly vypracovány podle aktuálních požadavků k přijímacím zkouškám. Gramatická cvičení jsou vypracována na základě přijímaček na VŠ. Všechny ukázkové testy na VŠE jsou online a vhodné pro tablety a mobilní telefony.

Vyberte svůj kurz