Přijímací zkoušky na Českou zemědělskou univerzitu (ČZU).

Vzorové testy z angličtiny na Bakalářské studium (Bc.)

DEMO TEST

On-line kurz „Přijímačky z Angličtiny na ČZU“

Modelové testy

Testy jsou sestaveny dle aktuálních požadavků českých univerzit. Obsahují otázky z minulých roků.

Můžete si zkusit ukázkové testy na ČZU z angličtiny nanečisto. Hned zjistíte svůj výsledek v procentech a svou dobu vypracování testů z AJ.

Expres kurz a Webináře

Online kurz obsahuje 2 webináře. Na prvním webináři si podrobně rozebereme průběh přijímacích zkoušek. Odpovíme na Vaše dotazy. Ve druhém semináři si analyzujeme jeden z modelových testů, upozorníme na často se opakující chyby a ve zkratce vysvětlíme složitější gramatiku. Dáme Vám tipy, jak úspěšně zkoušku zvládnout.

Gramatický Kurz

Ke každé úloze v testu byl vypracován soubor gramatických nebo lexikálních cvičení, která Vám pomohou vyhnout se chybám u zkoušky. Tento online kurz je vytvořen tak, že se nebudete muset učit všechna pravidla. Procvičíte si pouze látku, kterou neovládáte. Každý gramatický jev je vysvětlen a znázorněn v schématech, tabulkách či kartičkách.

Vyberte svůj způsob přípravy k přijímacím zkouškám na ČZU

On-line kurz „Přijímačky na ČZU“

Leden – Květen 2024

1 300,-

Koupit

 • 2 webináře po 90 minutách
 • 5 modelových testů s odpověďmi
 • gramatická cvičení ke každé otázce v testu
 • modelové texty na procvičování slovní zásoby ke zkouškám na ČZU
 • 500 otázek z minulých let
 • pokyny pro vlastní přípravu
 • studijní materiály v schématech, tabulkách či kartičkách
 • podpora na sociálních sítích FB nebo Instagram

Express kurz
„Přijímačky na ČZU“

Leden – Květen 2024

2 500,-

Koupit

 • 6 interaktivních webinářů po 90 minutách
 • Podrobný rozbor testů z minulých let s vyučujícím
 • 500 otázek z minulých let
 • modelové texty na procvičování slovní zásoby ke zkouškám na ČZU
 • Extra cvičení pro přípravu k testům
 • Přístup k webu examonline.cz
 • Kontrola DÚ
 • podpora na sociálních sítích FB nebo Instagram

Online kurz k přijímačkám z AJ na ČZU

 • On-line kurz obsahuje pět modelových testů na ČZU s odpověďmi a gramatická cvičení z angličtiny online.
 • Všechny ukázkové testy mají kompletní zadání, které je aktuální pro přijímací řízení na VŠ.
 • U všech vzorových testů najdete řešení a doporučenou dobu vypracování podle požadavků ČZU.
 • Hned po vypracování zjistíte svůj výsledek v procentech a svou dobu řešení testu.
 • U nesprávných odpovědí najdete odkaz na cvičení.
 • On-line kurz nabízí skvělá příležitost pro přípravu na poslední chvíli..

Dnes je jedinou vzdělávací institucí, která kromě odborníků v agrotechnických a lesnických oborech vychovává i odborníky v oblasti ekologie a kvalifikované ekonomy a manažery s odpovídajícím zaměřením. Moderní laboratoře a špičkové dílny umožňují studentům získat důležité odborné kompetence a výuka probíhá nejen ve zdech univerzity, ale také v přírodě.

 • Provozně ekonomická fakulta
 • Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
 • Technická fakulta
 • Fakulta životního prostředí
 • Lesnická a dřevařská fakulta
 • Fakulta tropického zemědělství
 • Institut vzdělávání a poradenství

Zkušební testy na ČZU z angličtiny

Přijímačky na ČZU není dobré podcenit. Skládají se z gramatického testu, který má typickou strukturu tzv. výběru z více odpovědí (multiple choice) – celkem 50 otázek.

Testy z anglického jazyka jsou ve většině případů vytvořeny na základě gramatiky úrovně Upper Intermediate nebo Advanced. Velká část otázek testů ČZU se zaměřuje na výjimky z gramatiky a zejména chytáky. Test zahrnuje klasické otázky týkající se anglické gramatiky, ale často narazíte také na otázky, které vyžadují znalost výjimek z gramatických pravidel. Jelikož jsou tyto testy poměrně obtížné, nabízíme k nim na našich stránkách řadu gramatických příkladů na procvičení.

Gramatická cvičení jsou vypracována na základě přijímaček na ČZU, aby vás co nejlépe připravila na zkoušky. Studenti, kteří se dostali na ČZU a využili při přípravě naši stránku, doporučují projít si pět vzorových testů na ČZU a gramatickou část plus probrat výjimky z gramatických pravidel AJ. Na naší webové stránce najdete kompletní zadání přijímacích testů na ČZU, které bylo umístěno na stránkách pro studenty chystající se k přijímacím zkouškám. Podle tohoto zadání jsme vypracovali naše online řešení.

Online kurz obsahuje velké množství textových úloh, které byly vypracovány podle aktuálních požadavků k přijímacím zkouškám. Gramatická cvičení jsou vypracována na základě přijímaček na VŠ. Všechny ukázkové testy na ČZU jsou online a vhodné pro tablety a mobilní telefony.

Vyberte svůj kurz