Test CVUT

Přijímací zkoušky na České vysoké učení technické (ČVUT).
Vzorové testy z angličtiny na bakalářské obory (Bc.)

Demo test

Modelové testy

Testy jsou sestaveny dle aktuálních požadavků českých univerzit. Obsahují otázky z minulých roků.

Můžete si zkusit ukázkové testy na ČVUT z angličtiny nanečisto. Hned zjistíte svůj výsledek v procentech a svou dobu vypracování testů z AJ.

Express kurz a Webináře

Online kurz obsahuje 2 webináře. Na prvním webináři si podrobně rozebereme průběh přijímacích zkoušek. Odpovíme na Vaše dotazy. Ve druhém semináři si analyzujeme jeden z modelových testů, upozorníme na často se opakující chyby a ve zkratce vysvětlíme složitější gramatiku. Dáme Vám tipy, jak úspěšně zkoušku zvládnout.

Kurz na slovní zásobu

Ke každé úloze v testu byl vypracován soubor cvičení na slovní zásobu, která Vám pomůže vyhnout se chybám u zkoušky.

On-line kurz obsahuje velké množství textových úloh, které byly vypracovány podle aktuálních požadavků k přijímacím zkouškám

Vyberte svůj způsob přípravy k přijímacím zkouškám na ČVUT

On-line kurz „Přijímačky na ČVUT“

Leden – Květen 2024

1 100,-

Koupit

 • 2 webináře po 90 minutách
 • 5 modelových testů s odpověďmi
 • gramatická cvičení ke každé otázce v testu
 • modelové texty na procvičování slovní zásoby ke zkouškám na ČVUT
 • 250 otázek z minulých let
 • pokyny pro vlastní přípravu
 • studijní materiály v schématech, tabulkách či kartičkách
 • podpora na sociálních sítích FB nebo Instagram

Express kurz
„Přijímačky na ČVUT“

Leden – Květen 2024

2 500,-

Koupit

 • 6 interaktivních webinářů po 90 minutách
 • Podrobný rozbor testů z minulých let s vyučujícím
 • 500 otázek z minulých let
 • modelové texty na procvičování slovní zásoby ke zkouškám na ČVUT
 • Extra cvičení pro přípravu k testům
 • Přístup k webu examonline.cz
 • Kontrola DÚ
 • podpora na sociálních sítích FB nebo Instagram

On-line kurz k přijímačkám z AJ na ČVUT

 • obsahuje 4 modelové testy na ČVUT s odpověďmi a cvičení z angličtiny on-line
 • Všechny ukázkové testy mají kompletní zadání, které je aktuální pro přijímací řízení na ČVUT
 • U všech vzorových testů najdete řešení a doporučenou dobu vypracování podle požadavků dané univerzity
 • Zjistíte svůj výsledek v procentech a svou dobu řešení testu po vypracování
 • U nesprávných odpovědí najdete odkaz na cvičení.
 • Online kurz obsahuje velké množství textových úloh, které byly vypracovány podle aktuálních požadavků univerzity.
 • Online cvičení představují ideální možnost k přípravě na přijímačky na poslední chvíli

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) je prestižní technická univerzita s dlouhou tradicí a silným zaměřením na inovace. Je známá svým rozsáhlým portfoliem studijních programů, které pokrývají širokou škálu technických a inženýrských disciplín. S vysokými standardy výuky, výzkumnými možnostmi a silnými vazbami na průmysl, ČVUT nabízí studentům skvělé příležitosti k budování úspěšné kariéry.

 • Fakulta stavební
 • Fakulta strojní
 • Fakulta elektrotechnická
 • Fakulta architektury
 • Fakulta dopravní
 • Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
 • Fakulta biomedicínského inženýrství
 • Fakulta informačních technologií
Test CVUT

Zkušební testy na ČVUT z angličtiny

Pro někoho jsou přijímací zkoušky ještě v nedohledu, někdo se naopak připravuje už nyní. Začněte včas a ulehčete si přípravu s portálem www.examonline.cz. Využijte přípravných ukázkových testů na České vysoké učení technické v Praze, které jsou strukturované jako skutečné přijímací zkoušky.

Najdete zde kompletní zadání přijímacích testů na ČVUT  pro studenty chystající se k přijímacím zkouškám. Podle tohoto zadání jsme vypracovali naše řešení. Letošní zadání přijímacích testů  budou zajisté vycházet z této databáze, proto se vyplatí si otázky vypracovat.

Na stránkách jsou k dispozici studijní materiály, přípravné kurzy k přijímačkám na ČVUT.

Online kurz obsahuje velké množství textových úloh, které byly vypracovány podle aktuálních požadavků k přijímacím zkouškám

Všechny ukázkové testy na ČVUT jsou online a vhodné pro tablety a mobilní telefony

V rámci přípravných kurzů si vyzkoušíte přijímací zkoušky na ČVUT nanečisto

Studijní materiály pro uchazeče na obory: LED nebo PIL ČVUT.

Vyberte svůj kurz