MAIN RU

Přijímací zkoušky na VŠ 2024

Modelové testy
Gramatický kurz
Interaktivní webináře

Матурита

Maturita 2024
Angličtina

Interaktivní testy z minulých let
gramatická cvičení
témata, zadání

PETS CZ

Příprava ke zkoušce
PET

Modelové testy
Gramatický kurz a kurz slovní zásoby
Interaktivní webináře

previous arrow
next arrow

Modelové testy

Každý on-line kurz obsahuje 5 testů z anglického jazyka. Tyto testy byly sestaveny dle aktuálních požadavků vysokých škol v České republice. U všech vzorových testů najdete řešení, výsledky v procentech a doporučenou dobu vypracování podle požadavků Cermatu nebo dané univerzity.

Interaktivní webináře

Každý kurz zahrnuje možnost zúčastnit se webinářů, na nichž se dozvíte, jak zkoušky probíhají. Během webináře podrobněji analyzujeme modelové testy, taktéž budou zodpovězeny případné dotazy ohledně cvičení . Sdělíme rady a tipy pro úspěšné absolvování testů. Poskytneme užitečné rady, jak z hlediska gramatiky a slovní zásoby.

Kurz gramatiky a slovní zásoby navíc

Zde najdete cvičení na každou část didaktického testu. Různé vzory a šablony pro ústní a písemnou část zkoušky.

Tento online kurz je vytvořen tak, že se nebudete muset učit všechna pravidla. Procvičíte si pouze látku, kterou neovládáte. Každý gramatický jev je vysvětlen a znázorněn v schématech, tabulkách či kartičkách.

Naše nejoblíbenější kurzy

On-line kurz obsahuje:
– 2 webináře x 90 min;
– 5 modelových testů z anglického jazyka;
– gramatická cvičení; procvičování slovní zásoby.
– studijní materiály v schématech, tabulkách či kartičkách.

On-line kurz obsahuje:
– 2 webináře x 90 minut,
– 30 úloh na procvičení didaktického testu část 1-9,
– nové studijní materiály na poslech,
– gramatická cvičení a slovní zásoba
– vzory a šablony pro písemnou část zkoušky

On-line kurz obsahuje:
– 2 webináře x 90 min;
– 5 modelových testů z anglického jazyka;
– gramatická cvičení; procvičování slovní zásoby.
– studijní materiály v schématech, tabulkách či kartičkách.

Proč zrovna náš on-line kurz?

Velka databáze testů

Naše webová stránka obsahuje více než 1000 vzorových otázek na VŠ a 50 ukázkových testů.

Ušetříte peníze!

Při nákupu online kurzu na jinou vysokou školu dostanete slevu. Víme, že se hlásíte na více vysokých škol najednou.

Ukázkové testy

Všechny on-line kurzy k přijímacím zkouškám z anglického jazyka se skládají z ukázkových testů a poskytují celou řadu  gramatických cvičení.

Maturita z angličtiny. On-line kurz
Zadání, testy, otázky, odpovědi, témata.

DIDAKTICKÝ TEST

On-line kurzy nabízejí maturitní otázky a odpověďi z minulých let

V on-line kurzu se naučíte pracovat s časem během testu.

Pro trénink poslechu si zkuste pět verzí maturitních nahrávek.

Zjistíte svůj výsledek v procentech a dobu vypracování testu

U špatných odpovědí najdete odkaz na několik příkladů k procvičení, abyste se dané chybě napříště vyhnuli.

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

On-line kurz obsahuje také 2 webináře.

Sdělíme, jak správně strukturovat ustní odpověd’i, abyste získali co nejvíce bodů

Naučíte se přizpůsobit svou odpověď požadavkům maturitní zkoušky

Najdete zde také užitečná slovíčka a fráze k rozšíření slovní zásoby a k orientaci v základních konverzačních situacích

Doporučíme fráze, které jsou v ustní části vysoce hodnoceny.

Maturita z angličtiny 2024

Zde najdete cvičení na každou část didaktického testu. Různé vzory a šablony pro ústní a písemnou část zkoušky. Webináře se zkušeným pedagogem, která ma mnoholetou praxi v přípravě k maturitě z angličtiny.

Přijímací zkoušky z anglického jazyka na VŠ 2024

Modelové testy, gramatická cvičení a cvičení na slovní zásoby, interaktivní webináře, on-line kurz. Různé návody a typy, abychom získali co nejvíce bodů u přijímaček.

Neváhejte a vyzkoušejte teď zdarma!

Modelové a ukázkové testy s odpověďmi a cvičeními právě teď!