Český jazyk pro trvalý pobyt

Online kurzy. Modelové testy.
Individuální a skupinové lekce.

Demo test
čeština na zkoušku pro trvalý pobyt

Modelové testy

- 3 modelové testy úrovně A2 z češtiny, vypracované podle požadavků Ministerstva vnitra České republiky.
- 240 otázek a odpovědí, včetně audio nahrávek a témat pro psaní e-mailů a zpráv.
- skvělá možnost připravit se na zkoušku samostatně!

Expres kurzy a webináře

- budete procvičovat pouze materiál, který je vyžadován na zkoušce.
- během let jsme shromáždili otázky, které zazněly u zkoušky.
- výuku vedeni rodilí mluvčí češtiny a také učitelé mluvící rusky nebo ukrajinsky s mnohaletými zkušenostmi při přípravě na zkoušku pro trvalý pobyt

Jako u zkoušky

- naše modelové testy jsou ideální pro přípravu na zkoušku z češtiny pro trvalý pobyt.
- po dokončení testu okamžitě zjistíte své výsledky, dobu trvání testu a správné odpovědi
- během lekce naši učitelé budou klást otázky tak, jak by zněly u zkoušky.

Jak probíhá zkouška z češtiny pro trvalý pobyt?

Co můžete očekávat na zkoušce?
Zkouška se skládá z písemné a ústní části.
Písemná část zahrnuje úkoly z čtení, psaní a poslechu.
Ústní část posuzuje váš schopnost odpovídat na otázky a reagovat na různé situace.
Jak probíhá písemná část zkoušky?
V části "čtení" (40 minut) dostanete text s různými úkoly k porozumění textům, odpovědi se zapisují do samostatného formuláře. Poté následuje přestávka.
V části "psaní" (25 minut) obdržíte 2 úkoly: vyplnit formulář a napsat e-mail k 5 obrázkům. Poté následuje přestávka.
V části "poslech" (40 minut) dostanete text s úkoly, posloucháte zvukový záznam dialogů a monologů, odpovědi se zapisují do samostatného formuláře. Poté následuje přestávka.
Jak probíhá ústní část zkoušky?
Ústní část - pohovor (15-20 minut) se skládá z 4 úkolů:
1. 10 otázek na libovolné téma
2. 2 dialogy s examinátorem podle obrázků (oficiální a neoficiální)
3. Monolog o délce 80-100 slov v minulém čase podle obrázků, popisující vaše akce v minulosti
4. Dialog trvající nejméně 2 minuty, kde musíte vybrat určitou akci a správně ji argumentovat. Examinátor bude položí protiotázky a vy byste měli naopak vyvracet jeho volbu a uvádět své argumenty.
Jak se dozvím, že jsem složil(a) zkoušku? Kdy přicházejí výsledky?
Výsledky zkoušky:
za "čtení" - až 25 bodů, za "psaní" - až 20 bodů, za "poslech" - až 25 bodů.
V ústní části můžete získat až 40 bodů (tj. 60 %).
Minimální úspěšný bodový zisk pro ústní část je 24 (tj. 60 %).
Do 5 pracovních dnů obdržíte SMS s vašimi výsledky.
Pokud jste absolvovali zkoušku CCE na Univerzitě Karlově, potom výsledky obdržíte e-mailem do 30 dnů. Certifikát můžete obdržet poštou do jednoho týdne.

Jak připravujeme na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt?

ÚSTNÍ ČÁST
PSANÍ
ČTENÍ
POSLECH
Probíráme všechna témata a úkoly, které jsou součástí ústní zkoušky.
Máme k dispozici více než 500 kartiček a otázky z předchozích zkoušek.
Poskytujeme užitečné fráze, které od vás zkoušející očekávají slyšet během zkoušky.
Učíme slovní zásobu a fráze, které jsou užitečné pro vyjádření se v různých běžných situacích, což vám pomůže cítit se pohodlněji při odpovídání na otázky.
Připravujeme na obtíže a neočekávané situace a učíme, jak na ně správně reagovat.
Každý student má příležitost pracovat na svých slabých stránkách a zdokonalit dovednosti potřebné k úspěšnému složení ústní části zkoušky.
Procvičujeme psaní písemných úkolů zkoušky.
Radíme, jaké fráze použít a jakého stylu a struktury se držet.
Kontrolujeme vaše písemné práce a poskytujeme zpětnou vazbu.
Posilujeme schopnost správně používat gramatiku a rozšiřujeme slovní zásobu pro psaní.
Na našem webu naleznete velké množství materiálů na různá témata, která jsou aktuální nejen u zkoušek, ale i pro denní život cizinců žijících v České republice.
Procvičujeme váš schopnost porozumět textům a efektivně odpovídat na otázky, které na ně budou navazovat.
Nabízíme cvičení zaměřená na zlepšení vašich dovedností ve čtení a rychlém vyhledávání informací.
Detailně se věnujeme různým druhům čtecích úkolů, které mohou být součástí zkoušky, abyste byli připraveni na každou situaci.
Věnujeme se různým typům poslechových úkolů, které mohou být součástí zkoušky, abyste byli připraveni na různé situace.
Procvičujeme schopnost porozumět mluvenému slovu v různých situacích, abyste měli klíčové dovednosti pro úspěch.
Nabízíme cvičení, která pomáhají rozvíjet sluchové vnímání a schopnost odpovídat na otázky související s poslechem.
Procházíme modelové testy z poslechu.

Rozvrh kurzu 2024. Český jazyk pro trvalý pobyt

09. března - 27. dubna 2024
11. května - 29. června 2024
13. července - 31. srpna 2024
07. září - 26. října 2024
02. listopadu - 21. prosince 2024
Individuální lekce
Individuální lekce
Модельные тесты
8 online lekce x 60 min každou sobotu
4-5 studentů ve skupině na úrovni A1-A2
Procvičení psaní písemných úkolů : e-maily a krátké zprávy
Procvičení 4 úkolů ústní části zkoušky: otázky, dialogy, monology a situace podle obrázků
Hodně karet, otázek a situací, odpovídajících tématu zkoušky
3 modelové testy s novými otázkami z roku 2023 + audio nahrávky
Kontroly domácích úkolů učitelem a zpětná vazba od učitele
3200 czk
KOUPIT
8 online lekce x 60 min každou sobotu
4-5 studentů ve skupině na úrovni A1-A2
Procvičení psaní písemných úkolů : e-maily a krátké zprávy
Procvičení 4 úkolů ústní části zkoušky: otázky, dialogy, monology a situace podle obrázků
Hodně karet, otázek a situací, odpovídajících tématu zkoušky
3 modelové testy s novými otázkami z roku 2023 + audio nahrávky
Kontroly domácích úkolů učitelem a zpětná vazba od učitele
Курс подходит для тех, у кого уровень чешского А1 – А2 и отсутствует практика общения на чешском
3200 czk
KOUPIT
8 online lekce x 60 min každou sobotu
4-5 studentů ve skupině na úrovni A1-A2
Procvičení psaní písemných úkolů : e-maily a krátké zprávy
Procvičení 4 úkolů ústní části zkoušky: otázky, dialogy, monology a situace podle obrázků
Hodně karet, otázek a situací, odpovídajících tématu zkoušky
3 modelové testy s novými otázkami z roku 2023 + audio nahrávky
Kontroly domácích úkolů učitelem a zpětná vazba od učitele
Курс подходит для тех, у кого уровень чешского А1 – А2 и отсутствует практика общения на чешском
3200 czk
KOUPIT
8 online lekce x 60 min každou sobotu
4-5 studentů ve skupině na úrovni A1-A2
Procvičení psaní písemných úkolů : e-maily a krátké zprávy
Procvičení 4 úkolů ústní části zkoušky: otázky, dialogy, monology a situace podle obrázků
Hodně karet, otázek a situací, odpovídajících tématu zkoušky
3 modelové testy s novými otázkami z roku 2023 + audio nahrávky
Kontroly domácích úkolů učitelem a zpětná vazba od učitele
Курс подходит для тех, у кого уровень чешского А1 – А2 и отсутствует практика общения на чешском
3200 czk
KOUPIT
8 online lekce x 60 min každou sobotu
4-5 studentů ve skupině na úrovni A1-A2
Procvičení psaní písemných úkolů : e-maily a krátké zprávy
Procvičení 4 úkolů ústní části zkoušky: otázky, dialogy, monology a situace podle obrázků
Hodně karet, otázek a situací, odpovídajících tématu zkoušky
3 modelové testy s novými otázkami z roku 2023 + audio nahrávky
Kontroly domácích úkolů učitelem a zpětná vazba od učitele
Курс подходит для тех, у кого уровень чешского А1 – А2 и отсутствует практика общения на чешском
3200 czk
KOUPIT
2 interaktivní webináře na 60 minut s učitelem
Procvičení psaní písemných úkolů: e-maily a krátké zprávy
Procvičení 4 úkolů ústní části: otázky, dialogy, monology a situace podle obrázků
Hodně karet, otázek a situací, odpovídajících tématu zkoušky
Kontroly domácích úkolů učitelem
Podpora na sociálních sítích
Kurz je vhodný pro ty, kteří mají jistou úroveň A2 a komunikují s Čechy téměř každý den.
Курс подходит для тех, у кого уровень чешского А1 – А2 и отсутствует практика общения на чешском
1300
KOUPIT
1 онлайн занятие х 60 минут с преподавателем
Большое количество карточек, вопросов и ситуаций, соответствующие экзаменационной тематике
Отработка написания письменных заданий экзамена: мейлов и опросников
Отработка 4 заданий устной части экзамена: вопросы, диалоги, монологи и ситуации по картинкам
Обязательная проверка домашнего задания и обратная связь с преподавателем
Поддержка в социальных сетях
Курс подходит для тех, у кого уверенный А2 и кто общается с чехами практически каждый день
3 модельных теста + аудио часть
список тем для письменной и устной части экзамена
проверка ваших письменных текстов и обратная связь от преподавателя
дополнительные карточки и вопросы
дополнительные упражнения и задания
поддержка в Facebook или Instagram и по электронной почте
900 CZK
КУПИТЬ

Kdo Vas bude učit

p. Sandra, Bc
p. Petra, Mgr
p. Monika, Bc
p. Dagmar. Bc

Proč zrovna naše kurzy?

Náš jazyková škola připravuje studenty přímo ke zkoušce z českého jazyka k trvalému pobytu.
Na naších kurzech budete studovat s rodilými mluvčími, kteří jsou seznámení s otázkami u zkoušky.
Šestřím Váš čas. V prvním e-mailu od nás obdržíte konkrétní úkoly k procvičení a seznam témat pro psaní e-mailů.
Skutečně posoudíme Vaší jazykovou úroveň a přizpůsobíme program Vašim potřebám.
Naší učitelé vždy kontrolují Vaše úkoly a zasílají vám opravené práce.
Reagujeme na Vaše zprávy a telefonáty do 24 hodin.

Během posledních 3 let více než 200 našich studentů úspěšně složilo zkoušku z češtiny pro trvalý pobyt.

Jsem velmi spokojena s výsledkem. Organizace výuky, učitelé, podpora před zkouškou - vše profesionálně a zároveň s velkou péčí. Doporučuji!
Natalia Kryzhanovskaya
Chci poděkovat Ludmile a Sandře za strukturované znalosti a zpětnou vazbu. Během přípravy na úroveň A2 jsme projednali všechny ústní témata a napsali e-maily na témata, která se nejčastěji vyskytují na zkouškách. Za 8 lekcí jsem získala mnoho užitečných informací a úspěšně jsem složila zkoušku.
Julie Sverdlova
ExamOnline mi velmi pomohl složit zkoušku na úrovni A2 pro trvalý pobyt hned na první pokus. Struktura kurzu, přístup a všechna probíraná témata mi pomohla se seznámit s různými situacemi a kontexty, které mohu očekávat při zkoušce. Poskytli také vzorové zkoušky k ověření mé současné úrovně znalostí češtiny. Jsem velmi vděčný učitelům Daše a Ludmile. Velký dík! Rozhodně doporučuji ExamOnline všem, kdo chtějí složit zkoušku na úrovni A2. 😊
Tanusree Saha
Profesionální, kvalitní přístup. Velmi taktičtí učitelé. Připravili mě na zkoušku a úspěšně jsem ji složila.
Irina Sov

Вы можете подписаться на нас и получать последнюю информацию об экзамене Instagram, Facebook, TikTok

Často kladené otázky o zkoušce na trvalý pobyt v ČR

Za jak dlouho lze připravit zkoušku z češtiny pro trvalý pobyt?
To závisí na vašem aktuálním jazykovém úrovni. Pokud máte již pevnou úroveň A2 a potřebujete pouze obnovit své znalosti, zjistit, co zkouška zahrnuje, nebo se naučit psát dopisy, mohou vám stačit 2-4 lekce s rodilým mluvčím.
Pokud máte úroveň A1, doporučujeme začít se připravovat 3-4 měsíce před zkouškou. To však závisí na intenzitě učení a vaší schopnosti rychle se učit cizí jazyky.
Pokud začínáte úplně od nuly, budete potřebovat 6 měsíců. Naše škola přijímá studenty s úrovní A1.
Pokud již mluvíte česky, ale nejste si jisti svými schopnostmi, je lepší absolvovat jednu lekci s učitelem, kde zhodnotíme váš jazykový stav a domluvíme se na počtu hodin a programu. Pokud máte úroveň A1, bude to trvat nejméně 3 měsíce individuálního výuky.
Kolik stojí kurz přípravy na český jazyk pro trvalý pobyt?
3200 korun – Rychlý kurz ve skupinách. Pokud máte alespoň úroveň A1 nebo začáteční A2.
550 korun za 45 minut nebo 650 korun za 60 minut lekce. Pokud vám nevyhovuje náš rozvrh, můžete absolvovat individuální výuku a cena za lekci bude:
800 korun za 60 minut – rodinná sazba, pokud se připravujete společně s členem vaší rodiny na individuálních lekcích.
Je potřeba si koupit učebnice pro přípravu na zkoušku trvalého pobytu?
Není potřeba kupovat učebnice, protože jsme vyvinuli vlastní učební materiály speciálně pro přípravu na zkoušku z češtiny pro trvalý pobyt. Všechny vzdělávací materiály obdržíte během kurzu. Všechny naše vzdělávací materiály odpovídají požadavkům zkoušky a OAMP ČR. Brožuru si můžete stáhnout z webu čeština pro cizince.
Jak lze zaplatit kurzy češtiny pro trvalý pobyt?
Můžete zaplatit kurzy jakoukoli platební kartou na našem webu. Také akceptujeme platby pomocí služeb jako Paysend, Paypal a další.
Pokud potřebujete upřesnit informace ohledně platby, kontaktujte nás na sociálních sítích nebo na e-mailu info@examonline.cz.