Přijímací zkoušky z anglického jazyka na VŠ.

On-line příprava k přijímacím zkouškám z angličtiny na VŠ

Modelové testy z AJ na VŠE, ČVUT, ČZU, VUT v Brně, MUP

Икона Вопросы
 • Online kurz obsahuje víc než 1000 modelových otázek s odpověďmi z minulých let podle vámi vybrané univerzity.
 • U všech vzorových testů najdete řešení a doporučenou dobu vypracování podle požadavků dané univerzity.
 • Hned zjistíte svůj výsledek v procentech a svou dobu vypracování modelových testů.
Икона Результат
 • U nesprávných odpovědí najdete odkaz na několik příkladů na procvičení, abyste se dané chybě napříště vyhnuli.
 • Nepotřebujete se učit celou anglickou gramatiku? Procvičíte si pouze pravidlo, které neznáte.
 • Udělejte si ukázkové online testy na VŠ a cvičení k přijímacím zkouškám
 • Zkuste si několik variant modelových či vzorových testů na fakultu, na kterou se hlásíte.
Икона Аудио
 • K testům je nabízena řada gramatických a lexikálních příkladů na procvičení
 • Ušetříte svůj čas, procvičíte si pouze tu gramatiku, kterou potřebujete ke zkoušce
 • Všechny ukázkové testy na VŠ jsou online, najdete zde i verzi pro tablety a mobilní telefony
 • Online příprava je dostupná non-stop  – 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.

Ukázkové testy z angličtiny na VŠ s odpověďmi

MODELOVÉ TESTY

Testy jsou sestaveny dle aktuálních požadavků českých univerzit. Obsahují otázky z minulých roků. Modelové testy zaznamenávají čas řešení, správné a nesprávné odpovědi, Vaši a průměrnou úspěšnost. Každý online kurz obsahuje 5 testů z angličtiny.

GRAMATICKÝ KURZ

Ke každé úloze byl vypracován soubor gramatických nebo lexikálních cvičení, která Vám pomohou vyhnout se chybám u zkoušky. Tento online kurz je vytvořen tak, že se nebudete muset učit všechna pravidla. Procvičíte si pouze látku, kterou neovládáte. Každý gramatický jev je vysvětlen a znázorněn v schématech, tabulkách či kartičkách.

INTERAKTIVNÍ WEBINÁŘE

Online kurz obsahuje 2 webináře. Na prvním webináři si podrobně rozebereme průběh přijímacích zkoušek. Podíváme se na zpětnou vazbu studentů, kteří u zkoušek uspěli. Odpovíme na Vaše dotazy online. Ve druhém semináři si analyzujeme jeden z modelových testů, upozorníme na často se opakující chyby a ve zkratce vysvětlíme složitější gramatiku. Dáme Vám tipy, jak úspěšně zkoušku zvládnout.

PODPORA NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

V průběhu celého kurzu budeme odpovídat na otázky na sociálních sítích Instagram nebo FB a také informovat o blížících se zkouškách. Navíc na našich stránkách budeme publikovat materiály a úlohy z předchozích zkoušek. Gramatiku vyložíme v hravé formě.

Návod ke studiu v on-line kurzu

Pro koho je určen kurz ?

Webinář 1.  21.05.2023

 1. Přehled anglické zkoušky v přijímacím řízení
 2. Jak probíhá zkouška z angličtiny.
 3. Rady a triky od studentů, kteří úspěšně složili přijímací zkoušky.
 4. Struktura zkoušky z angličtiny

Webinář 2. 28.05.2023

 1. Podrobné vysvětlení jednoho ukázkového testu
 2. Analýza a rozbor běžných chyb
 3. Srozumitelné vysvětlení gramatických jevů s příklady vět či v kartičkách a nebo v tabulkách
 4. Rady a tipy pro úspěšné absolvování testu

Přijímačky na VŠ z AJ.
Jak zvládnete přijímačky na vysokou školu vy?

Zde najdete ukázkové testy k přijímacím zkouškám z cizích jazyků z minulých let. Kompletní zadání přijímacích testů je umístěno online na stránkách. Využijte online ukázkové testy na VŠ  pro přijímačky z angličtiny i z dalších cizích jazyků.

Chcete vědět, jak byste dopadli u přijímacích zkoušek na vysokou školu?

Na naší webové stránce si můžete udělat on-line několik modelových testů z angličtiny na VŠ a zjistit, kolik byste získali bodů a na který z oborů fakulty byste se v loňském roce dostali. Můžete si tak zkusit přijímací zkoušky na VŠ nanečisto. Modelové testy vycházejí především z požadavků vysokých škol na jazykové znalosti u přijímacích zkoušek z AJ na VŠ.

K testům je nabízena řada gramatických a lexikálních příkladů na procvičení. Gramatická cvičení jsou vypracována na základě přijímaček na VŠ. Procvičíte si pravidlo, které neznáte, abyste u přijímací zkoušky uspěli.

Online cvičení představují ideální možnost k přípravě na přijímačky na poslední chvíli. Můžete si zvolit online modelové testy z angličtiny přímo na VŠ a fakultu, kam se hlásíte.

Návod ke studiu v on-line kurzu neboli jak se efektivně připravit k přijímacím zkouškám na české vysoké školy

 1. Na elektronickou adresu, kterou jste uvedli, vám bude doručen email s heslem a odkazem na webové stránky. Po obdržení našeho emailu získáte úplný přístup k online kurzům šesti předních vysokých škol České republiky
 2. Naplánujte si dobu svého studia na našich webových stránkách, která vám bude vyhovovat, cca jednu až dvě hodiny. Doporučujeme systematickou přípravu
 3. Po vykonání testu uvidíte své výsledné body a čas, který jste k vykonání testu potřebovali. Nelekejte se, pokud čas vašich prvních testů bude delší, než je potřebný podle instrukcí, nebo když třeba získáte nižší počet bodů
 4. Po ukončení testu si porovnáte své výsledky se správným řešením. Správná odpověď bude vyznačena zeleně, nesprávná červeně. Ke všem úlohám je k dispozici nápověda v podobě stejnojmenného tlačítka. Pomocí této nápovědy najdete odpovídající pravidlo v internetových zdrojích
 5. U každé nesprávné odpovědi najdete odkaz na soubor cvičení. Soubory cvičení byly zpracovány na základě požadavků ke zkouškám z cizích jazyků na české vysoké školy
 6. Po přechodu na odkaz uvidíte soubor gramatických a lexikálních cvičení, určených k procvičení a osvojení příslušné úlohy. Projděte si uvedený soubor cvičení, vyhnete se tak podobným chybám při zkoušce
 7. Každý test si projděte několikrát v různých časových intervalech, alespoň jednodenních. Postupným opakováním každého testu uvidíte, jak se budou zlepšovat vaše výsledky – výsledný počet bodů a čas
 8. Test z českého jazyka pro cizince na VŠE obsahuje zvukovou nahrávku ve své první části. Text byl namluven českým rodilým mluvčím. Po vykonání celého testu uvidíte text zvukové nahrávky, který si můžete přehrávat a pročítat několikrát, abyste porozuměli slovní zásobě vyslechnuté nahrávky. Až si dostatečně osvojíte vyslechnutý text a zcela mu porozumíte, vykonejte poslechovou část testu ještě jednou
 9. Při procházení testu se snažte o to, aby vám zůstalo 15 minut do vypršení stanoveného času, protože při skutečné zkoušce budete muset vyplnit další údaje, dříve než začnete řešit samotný test
 10. Při řešení testu si pročítejte úlohy/otázky a řešení/odpovědi lehce nahlas, pomůže vám to pochopit, která varianta je správná
 11. Nezdržujte se doslovným překladem každého slova, pokuste se pochopit celkový smysl věty a teprve až potom detaily
 12. U neznámých slov hledejte nejdříve slovní základ, ten pro vás bude jednodušší a pochopitelný, snažte se přeložit základ slova, potom přemýšlejte o významu jeho dalších částí a syntetizujte překlad celého slova
 13. Přejeme hodně štěstí u zkoušek!
  Check Exams Online