Технический университет в Брно (VUT) Английский.
Демо тест

Chcete vědět, jak byste dopadli u přijímacích zkoušek?

Už ted’ můžete udělat několik modelových testů z angličtiny on-line a zjistit, kolik byste získali bodů. Stači jenom začít.

Vzorový test
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA PODNIKATELSKÁ
Bakalářské studijní programy:
Ekonomika a management
Systémové inženýrství a informatika

TEST Z ANGLICKÉHO JAZYKA

INSTRUKCE
Test obsahuje 25 otázek s alternativami odpovědí (A), (B), (C), (D), z nichž je jediná správná.
Správná odpověď se hodnotí jedním bodem, žádná nebo nesprávná odpověď žádným bodem, tj. maximální
počet dosažitelných bodů je 25. Na provedení testu máte 20 minut.

error: Content is protected !!
Check Exams Online