Технический университет в Брно (VUT) Английский.
Демо тест

Chcete vědět, jak byste dopadli u přijímacích zkoušek?

Už ted’ můžete udělat několik modelových testů z angličtiny on-line a zjistit, kolik byste získali bodů. Stači jenom začít.

Vzorový test
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA PODNIKATELSKÁ
Bakalářské studijní programy:
Ekonomika a management
Systémové inženýrství a informatika

TEST Z ANGLICKÉHO JAZYKA

INSTRUKCE
Test obsahuje 25 otázek s alternativami odpovědí (A), (B), (C), (D), z nichž je jediná správná.
Správná odpověď se hodnotí jedním bodem, žádná nebo nesprávná odpověď žádným bodem, tj. maximální
počet dosažitelných bodů je 25. Na provedení testu máte 20 minut.

Check Exams Online