Ukázkový test ze vstupní zkoušky z Českého jazyka na VŠE pro uchazeče – cizí státní příslušníky.
Úspěšné absolvování znamená, že uchazeč dosáhne minimálně 60 % bodů.
Doba trvání testu je 60 minut.

Ukázkový test B2 obsahuje:

1.Porozumění čtenému textu
2.Gramaticko – lexikální test
3.Porozumění vyslechnutému textu
4.Volný písemný projev

Check Exams Online