Ukázkový test ze vstupní zkoušky z Českého jazyka pro uchazeče – cizí státní příslušníky.
Úspěšné absolvování znamená, že uchazeč dosáhne minimálně 60 % bodů.
Doba trvání testu je 60 minut.

Check Exams Online