Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)

Provozně ekonomická fakulta

Vzorové úkoly k přijímacímu testu z ANGLICKÉHO JAZYKA

Bakalářské studium

Na provedení testu máte 50 minut.