Ukázkový test z češtiny C1 pro lékaře obsahuje:

1. Čtení s porozuměním
2. Jazykové prvky
3. Poslech
4. Psani

Přejeme vám hodně úspěchů ve studiu češtiny a v modelovém i v reálném testu!