Přijímací zkoušky na Vysokou školu ekonomickou (VŠE)
Vzorové testy z angličtiny na bakalářské obory (Bc.)

Online kurzy nabízejí modelové testy na VŠE z anglického jazyka a soubor gramatických a lexikálních příkladů na procvičení

Nepotřebujete se učit celou anglickou gramatiku, procvičíte si pouze pravidlo, které neznáte, abyste u vstupní zkoušky uspěli

Ušetříte si peníze! Při koupi online kurzu na jinou vysokou školu dostanete slevu 100 Kč. Víme, že se hlásíte na více vysokých škol najednou

Můžete si zkusit ukázkové testy na VŠE z angličtiny nanečisto. Hned zjistíte svůj výsledek v procentech a svou dobu vypracování testů z AJ

MODELOVÉ TESTY

Testy jsou sestaveny dle aktuálních požadavků českých univerzit. Obsahují otázky z minulých roků. Modelové testy zaznamenávají čas řešení, správné a nesprávné odpovědi, Vaši a průměrnou úspěšnost. Každý online kurz obsahuje 5 testů z angličtiny.

GRAMATICKÝ KURZ

Ke každé úloze v testu byl vypracován soubor gramatických nebo lexikálních cvičení, která Vám pomohou vyhnout se chybám u zkoušky. Tento online kurz je vytvořen tak, že se nebudete muset učit všechna pravidla. Procvičíte si pouze látku, kterou neovládáte. Každý gramatický jev je vysvětlen a znázorněn v schématech, tabulkách či kartičkách.

INTERAKTIVNÍ WEBINÁŘE

Online kurz obsahuje 2 webináře. Na prvním webináři si podrobně rozebereme průběh přijímacích zkoušek. Podíváme se na zpětnou vazbu studentů, kteří u zkoušek uspěli. Odpovíme na Vaše dotazy online. Ve druhém semináři si analyzujeme jeden z modelových testů, upozorníme na často se opakující chyby a ve zkratce vysvětlíme složitější gramatiku. Dáme Vám tipy, jak úspěšně zkoušku zvládnout.

PODPORA NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

V průběhu celého kurzu budeme odpovídat na otázky na sociálních sítích Instagram nebo FB a také informovat o blížících se zkouškách. Navíc na našich stránkách budeme publikovat materiály a úlohy z předchozích zkoušek. Gramatiku vyložíme v hravé formě.

Webinář 1.  21.05.2022 17:00

 1. Přehled zkoušky z AJ v přijímacím řízení na VŠE 
 2. Jak proběhla zkouška z angličtiny v roce 2021.
 3. Rady a triky od studentů, kteří úspěšně složili přijímací zkoušky.
 4. Struktura zkoušky z angličtiny na VŠE

Webinář 2. 28.05.2022

 1. Podrobné vysvětlení jednoho ukázkového testu
 2. Analýza a rozbor běžných chyb
 3. Srozumitelné vysvětlení gramatických jevů s příklady vět 
 4. Rady a tipy pro úspěšné absolvování testu

Online kurz
k přijímačkám z AJ na VŠE
Obsah kurzu

 • Balíček obsahuje pět modelových testů na VŠE s odpověďmi a gramatická cvičení z angličtiny online.
 • Všechny ukázkové testy mají kompletní zadání, které je aktuální pro přijímací řízení na VŠ.
 • U všech vzorových testů najdete řešení a doporučenou dobu vypracování podle požadavků dané univerzity.
 • Hned po vypracování zjistíte svůj výsledek v procentech a svou dobu řešení testu.
 • U nesprávných odpovědí najdete odkaz na cvičení.
 • Online kurz obsahuje velké množství textových úloh, které byly připraveny podle aktuálních požadavků k přijímacím zkouškám.
 • Nepotřebujete se učit celou anglickou gramatiku? Procvičte si pouze pravidlo, které neznáte.
 • Online cvičení představují ideální možnost k přípravě na přijímačky na poslední chvíli.

Demo test

Zkušební testy na VŠE z angličtiny.

Přijímačky na VŠE není dobré podcenit. Skládají se z gramatického testu, který má typickou strukturu tzv. výběru z více odpovědí (multiple choice) – celkem 50 otázek.

Testy z anglického jazyka jsou ve většině případů vytvořeny na základě gramatiky úrovně Upper Intermediate nebo Advanced. Velká část otázek testů VŠE se zaměřuje na výjimky z gramatiky a zejména chytáky. Test zahrnuje klasické otázky týkající se anglické gramatiky, ale často narazíte také na otázky, které vyžadují znalost výjimek z gramatických pravidel. Jelikož jsou tyto testy poměrně obtížné,  nabízíme k nim na našich stránkách řadu gramatických příkladů na procvičení.

Gramatická cvičení jsou vypracována na základě přijímaček na VŠE, aby vás co nejlépe připravila na zkoušky. Studenti, kteří se dostali na VŠE a využili při přípravě naši stránku, doporučují projít si pět vzorových testů na VŠE a gramatickou část plus probrat výjimky z gramatických pravidel AJ. Na naší webové stránce najdete kompletní zadání přijímacích testů na VŠE, které bylo umístěno na stránkách pro studenty chystající se k přijímacím zkouškám. Podle tohoto zadání jsme vypracovali naše online řešení.

 • Online kurz obsahuje velké množství textových úloh, které byly vypracovány podle aktuálních požadavků k přijímacím zkouškám. Gramatická cvičení jsou vypracována na základě přijímaček na VŠ.
 • Všechny ukázkové testy na VŠE jsou online a vhodné pro tablety a mobilní telefony.

VŠE. Přijímací řízení pro rok 2021/2022.

Fakulta Dny otevřených dveří Termín přihlášky Bc. Termín přijímací zkoušky Bc.
Fakulta financí a účetnictví 25.01.2021 do 30.04.2021  10. a 11.06.2021
Fakultu mezinárodních vztahů 23.01.2021 do 30.04.2021  08. a 09.06.2021
Fakulta podnikohospodářská 29.01.2021 do 30.04.2021  08. a 09.06.2021
Fakulta informatiky a statistiky 22.01.2021 do 30.04.2021 16. a 17.06.2021
Fakulta národohospodářská 15.01.2021 do 31.05.2021 dle termínů SCIO (www.scio.cz)
Fakulta managementu 17.01.2021 20.03.21 do 30.04.2021 Přijetí na základě výsledku Národních srovnávacích zkoušek