Čeština B2. Test 2 | Check Exams On-line

MODELOVÁ VARIANTA
1. Čtení s porozuměním
2. Jazykové prvky
3. Poslech
4. Psaní

Check Exams Online