ČVUT v Praze Fakulta dopravní.

Bakalářský studijní program

Modelový test: Anglický jazyk

The maximum score of some tasks is 1 point. All questions in the test should be answered correctly to get the maximum score.
Max. bodů – 1. Pro zisk bodu je potřeba odpovědět na všechny otázky správně.

Check Exams Online