Maturita z angličtiny. Didaktické testy

Maturita z angličtiny. Zadání, testy, otázky, odpovědi, témata.

Zde najdete různé vzorové dopisy a šablony pro písemnou část zkoušky

Online kurzy nabízejí testy k Maturitě z anglického jazyka a soubor gramatických a lexikálních příkladů na procvičení.

Nepotřebujete se učit celou anglickou gramatiku, procvičíte si pouze pravidlo, které neznáte, abyste u maturitní zkoušky uspěli.

Můžete si zkusit testy k Maturitě z angličtiny nanečisto. Hned zjistíte svůj výsledek v procentech a svou dobu vypracování testů z AJ.

V průběhu testování uslyšíte audio nahrávky. V odpovědích uvidíte originální texty těchto nahrávek. Nepotřebujete stahovat nebo načítat přesné soubory.

Maturitní testy z minulých let. Angličtina.

Soubor úloh pro cvičení  a didaktické testy

Jak se připravíte na didaktický test z angličtiny

  • Online kurzy nabízejí maturitní otázky  z minulých let a odpovědi. Všechny vzorové testy obsahují řešení a instrukce s doporučenou dobou vypracování testu
  • v online kurzu se naučíte zvládnout test během doby, která je na něj vyčleněna u skutečné zkoušky
  • pro trénink poslechu si zkuste pět verzí maturitních poslechů, které najdete v sekci lexikální část
  • na procvičení čtení s porozuměním jsme připravili řadu textů, zaměřených na maturitní otázky, které také naleznete v lexikální části webové stránky
  • po vypracování testu uvidíte srovnání svých odpovědí se správnými. Zjistíte svůj výsledek v procentech a svou dobu vypracování ukázkových testů
  • u nesprávných odpovědí najdete odkaz na několik příkladů na procvičení, abyste se dané chybě napříště vyhnuli