Maturita z angličtiny. Písemná část.


Maturita. Pisemná čast.

Vzory a unikátní věty: Formalní/Neformalní dopis. Motivační dopis. Vzkaz. Pozvánka. Oznámení


Maturita. Pisemná čast.

Vzory a unikátní věty: Článek. Vypravování. Neformální e-mail.