Maturita z angličtiny.
On-line kurzy a webináře.

Zde najdete cvičení na každou část didaktického testu. Různé vzory a šablony pro ústní a písemnou část zkoušky.

Online kurzy nabízejí testy k Maturitě z anglického jazyka a soubor gramatických a lexikálních příkladů na procvičení.

Nepotřebujete se učit celou anglickou gramatiku, procvičíte si pouze pravidlo, které neznáte, abyste u maturitní zkoušky uspěli.

Můžete si zkusit testy k Maturitě z angličtiny nanečisto. Hned zjistíte svůj výsledek v procentech a svou dobu vypracování testů z AJ.

V průběhu testování uslyšíte audio nahrávky. V odpovědích uvidíte originální texty těchto nahrávek. Nepotřebujete stahovat nebo načítat přesné soubory.

Maturita z AJ. Didaktické testy.

Soubor úloh pro cvičení a testy z minulých let.

Autorem maturitních didaktických testů je Cermat.cz

Webinář  “Didaktický test” 900 kč

27.04.2023 v 17.00

On-line kurz pro samostudium “Maturita” 600 kč

leden – květen 2023

On-line kurz  “Maturita s učitelem” 1200 kč

duben – květen 2023

Webinář. 27.04.2023 v 17.00 

Maturita – Didaktický test

– Poslech. Procvičíme nejsložitější části a dáme Vám rady, jak úkol správně splnit.
– Čtení. Podělíme se s Vámi o praktické rady, jak odpovídat na otázky a šetřit tak čas na další úkoly ve zkoušce.
– Gramatika. Plně pokryjeme gramatickou část a vysvětlíme Vám správné odpovědi. Prohlédneme si nejběžnější gramatická pravidla, která se ve zkoušce objevují.
– Každý gramatický jev vysvětlíme v schématech, tabulkách či kartičkách

Webinář. 07.05.2023 v 12.00

Maturita – písemná část

-Probereme slohové útvary: e-mail, návod, oznámení, článek, vzkaz, článek a t.d.
-Poskytneme užitečné rady, jak z hlediska gramatiky, tak frází, obratů pro písemnou část
-Napíšeme různé vzory a šablony slohové práce
-Doporučíme “taháky”, které jsou v písemné práci vysoce hodnoceny a ceněny
– Sdělíme, jak správně strukturovat texty, abychom získali co nejvíce bodů

Mgr. Linda Prokopová

Zkušený pedagog s osmiletou praxi v přípravě k Maturitě z angličtiny.

Maturita z angličtiny obsahuje

didaktický test

V didaktickém testu se prověřuje poslech, gramatika a čtení. Test je rozdělen do dvou částí: poslechový test a test čtení s porozuměním. Druhá část testuje především pochopení informací z kontextu, jazykové kompetence, ale také znalost gramatiky.

Poslech

Úkolem poslechového testu je prověřit Vaši schopnost porozumět mluvenému jazyku. Tento test má určitou strukturu, kterou si můžete opakováním snadno nacvičit. trénink poslechu si zkuste pět verzí maturitních poslechů, které najdete v sekci lexikální část.

ústní zkouška

Každá část ústní zkoušky prověřuje jinou dovednost mluvení v angličtině. Hodnotí se především projev a interakce. Stránka nabízí v sekci lexikální část unikátní frazeologii použitelnou v různých situacích. (Od roku 2021 si střední školy a gymnázia sami určují, jak bude maturitní ústní zkouška z angličtiny vypadat.)

písemná část

V písemné práce se objeví v jednom zadání dvě části. Jedna část z těchto dvou bude zpravidla delší např. na 120-150 slov, a druhá bude kratší, například na 60-70 slov.

Jak se připravíte na didaktický test z angličtiny

  • Online kurzy nabízejí maturitní otázky  z minulých let a odpovědi. Všechny vzorové testy obsahují řešení a instrukce s doporučenou dobou vypracování testu
  • v online kurzu se naučíte zvládnout test během doby, která je na něj vyčleněna u skutečné zkoušky
  • pro trénink poslechu si zkuste pět verzí maturitních poslechů, které najdete v sekci lexikální část
  • na procvičení čtení s porozuměním jsme připravili řadu textů, zaměřených na maturitní otázky, které také naleznete v lexikální části webové stránky
  • po vypracování testu uvidíte srovnání svých odpovědí se správnými. Zjistíte svůj výsledek v procentech a svou dobu vypracování ukázkových testů
  • u nesprávných odpovědí najdete odkaz na několik příkladů na procvičení, abyste se dané chybě napříště vyhnuli

Jak se připravíte na ústní zkoušku ?

  • najdete zde také texty k rozšíření slovní zásoby a k orientaci v základních konverzačních situacích
  • naučíte se přizpůsobit svou odpověď požadavkům maturitní zkoušky
  • v online kurzu se naučíte zvládnout test během doby, která je na něj vyčleněna u skutečné zkoušky

Státní maturita z angličtiny ústní zkouška 2020.
Maturitní témata:

Cestování | Domácí práce | Domov a bydlení | Doprava | Filmy Globální problémy | Hry | Hudba | Hygiena | Charakter Jídlo | Každodenní život | Klima | Koníčky | Kultura | Mazlíčci | Média Město | Mezilidské vztahy | Nakupování | Nemoci | Oblečení Osobnost | Počasí | Práce | Prázdniny | Příroda | Profese | Rodina Služby | Sociální problémy | Společnost | Sport | Škola | Technologie | Tradice Věda | Volný čas | Vzdělávání | Zábava | Zdraví | Zeměpis | Životní prostředí Anglie | Americká literatura | Austrálie | Britská literatura | Česká republika Evropská unie | Irsko | Kanada | Londýn | New York Nový Zéland | Praha | Skotsko | Velká Británie | USA Washington D.C.| Vzdělávací systémy v České republice, Velké Británii a USA

Připravujte se na přijímačky, kdykoli máte čas a v pohodlí domova

Check Exams Online