Návod ke studiu v online kurzu  examonline.cz

neboli jak se efektivně připravit k přijímacím zkouškám na české vysoké školy

   1. Na elektronickou adresu, kterou jste uvedli, vám bude doručen email s heslem a odkazem na webové stránky. Jestliže Vám dopis nepříšel, zkontrolujte prosím
  SPAM
 1. Naplánujte si dobu svého studia na našich webových stránkách, která vám bude vyhovovat, cca jednu až dvě hodiny. Doporučujeme systematickou přípravu
 2. Po vykonání testu uvidíte své výsledné body a čas, který jste k vykonání testu potřebovali. Nelekejte se, pokud čas vašich prvních testů bude delší, než je potřebný podle instrukcí , nebo když třeba získáte nižší počet bodů
 3. Po ukončení testu si porovnáte své výsledky se správným řešením. Správná odpověď bude vyznačena zeleně, nesprávná červeně. Ke všem úlohám je k dispozici nápověda v podobě stejnojmenného tlačítka. Pomocí této nápovědy najdete odpovídající pravidlo v internetových zdrojích
 4. U každé nesprávné odpovědi najdete odkaz na soubor cvičení. Soubory cvičení byly zpracovány na základě požadavků ke zkouškám z cizích jazyků na české vysoké školy
 5. Po přechodu na odkaz uvidíte soubor gramatických a lexikálních cvičení, určených k procvičení a osvojení příslušné úlohy. Projděte si uvedený soubor cvičení, vyhnete se tak podobným chybám při zkoušce
 6. Každý test si projděte několikrát v různých časových intervalech, alespoň jednodenních. Postupným opakováním každého testu uvidíte, jak se budou zlepšovat vaše výsledky – výsledný počet bodů a čas
 7. Test z českého jazyka pro cizince na VŠE obsahuje zvukovou nahrávku ve své první části. Text byl namluven českým rodilým mluvčím. Po vykonání celého testu uvidíte text zvukové nahrávky, který si můžete přehrávat a pročítat několikrát, abyste porozuměli slovní zásobě vyslechnuté nahrávky. Až si dostatečně osvojíte vyslechnutý text a zcela mu porozumíte, vykonejte poslechovou část testu ještě jednou
 8. Při procházení testu se snažte o to, aby vám zůstalo 15 minut do vypršení stanoveného času, protože při skutečné zkoušce budete muset vyplnit další údaje, dříve než začnete řešit samotný test
 9. Při řešení testu si pročítejte úlohy/otázky a řešení/odpovědi lehce nahlas, pomůže vám to pochopit, která varianta je správná
 10. Nezdržujte se doslovným překladem každého slova, pokuste se pochopit celkový smysl věty a teprve až potom detaily
 11. U neznámých slov hledejte nejdříve slovní základ, ten pro vás bude jednodušší a pochopitelný, snažte se přeložit základ slova, potom přemýšlejte o významu jeho dalších částí a syntetizujte překlad celého slova
Děkujeme Vám za Vaši důvěru a přejeme hodně štěstí u zkoušek. S pozdravem, Tým examonline.cz
Check Exams Online