Gramatická a lexikální cvičení k přijímacím zkouškám z anglického jazyka na VŠE, MUP, ČZU, ČVUT, VUT v Brně.

 1. Testové úlohy ke zkouškám z minulých let včetně správných řešení – zdarma
 2. Soubor gramatických a lexikálních cvičení anglického jazyka pro přípravu k přijímacím zkouškám na vysoké školy

Díky našemu unikátnímu přístupu k vytvoření kurzu nebudete muset biflovat veškerou gramatiku anglického jazyka. Budete se zabývat jen těmi pravidly, která neznáte.

Na našich webových stránkách je gramatická a lexikální cvičení součástí přípravného online kurzu, který byl speciálně připraven zkušenými lektory za účelem efektivní přípravy k přijímacím zkouškám na přední české vysoké školy

Maturita z AJ 2019​

 • online kurzy nabízejí maturitní otázky  z minulých let a odpovědi. Všechny vzorové testy obsahují řešení a instrukce s doporučenou dobou vypracování testu
 • v online kurzu se naučíte zvládnout test během doby, která je na něj vyčleněna u skutečné zkoušky
 • pro trénink poslechu si zkuste pět verzí maturitních poslechů, které najdete v sekci lexikální část
 • na procvičení čtení s porozuměním jsme připravili řadu textů, zaměřených na maturitní otázky, které také naleznete v lexikální části webové stránky
 • po vypracování testu uvidíte srovnání svých odpovědí se správnými. Zjistíte svůj výsledek v procentech a svou dobu vypracování ukázkových testů
 • u nesprávných odpovědí najdete odkaz na několik příkladů na procvičení, abyste se dané chybě napříště vyhnuli

Angličtina. Gramatická cvičení k přijímacím zkouškám na VŠ

 • Cvičení jsou zaměřena na procvičení a upevnění jednoduchých i složitějších gramatických pravidel a řešení různých chytáků v textu: anglické idiomatické výrazy, předložky, gramatické časy a výjimky, tvorbu slov a synonyma
 • Všechna cvičení obsahují současnou anglickou slovní zásobu, která je aktuálně široce používána a bude užitečná i pro konverzační přípravu
Angličtina. Gramatika. cvičení

Angličtina. Lexikální cvičení k přijímacím zkouškám na VŠ

 • Lexikální část byla vytvořena pro testy  MUP a ČVUT, obsahuje texty ke čtení s porozuměním, použití anglických synonym, konverzační témata, a tak dal
 • Všechny texty obsahují současná a mládeži srozumitelná témata a slovní zásobu. Struktura cvičení zcela odpovídá úrovni přijímacích zkoušek minulých let

Angličtina. lexikalní cvičení

Soubor cvičení byl vypracován na základě požadavků přijímacích testů na vysoké školy.

Obsahuje velké množství lexikálních a gramatických cvičení

 • vyberte si kurz
 • projděte test, který obsahuje testové úlohy zkoušek z minulých let
 • Poté zde budete seznámeni s výsledky odpovědí, ve kterých jste chybovali a objeví se odkazy
 • Přejděte na tyto odkazy, které dovedou vás ke cvičením, která je třeba pečlivě projít, abyste se vyvarovali podobným chybám u skutečné zkoušky
 • stranka obsahuje velké množství lexikálních a gramatických cvičení
Check Exams Online